Uisce, uisce – leigheas ar gach Galar

Uisce, uisce I ngach ait gan braon le n’61. Is minic muid ag clamhsan anseo in Eirinn go bhfuil iomarca baistf againn anseo- tuilte agus aibhneacha ag cur thar maoil. Tailte cludaithe le h­uisce sa gheimhreadh agus sa bhf6mhair nuair ata t-arbhar aib1 agus reidh le baint.
Ach ni orthu siud ataim ag smaoineadh ach ar an bhfarraige m6r timpeall na tire. Ch6naigh me cois farraige ar feadh cuid de mo shaol, nuair a ph6s me fear a bhf ina choimeadai teach solais amuigh 6 ch6sta na h-Eireann. Bhf mo bhaile ar an gc6sta.
Chaith se se seachtain amuigh sa teach solais agus coids sa bhaile. Bhraith sin go m6r ar an aimsear. Bad beag a th6g na fir chuig an teach solais in einigh le bia don treimhse amuigh agus a bhagaiste pearsanta. Ar an gC6sta 6 thuaidh, thiar n6 6 dheas, is m6r an tionchar a bhl ag an aimsear. Le galai agus tonntracha arda is annamh nar cuireadh moiUar an faoiseamh a bhi beartaithe gach coids. Mar sin eolas faoin aimsear agus gaotha cois farraige a bhi tabhachtach nu air a thainig se in am do m’fhear ceile teacht I dtir. Mar sin is m6r an tionchar a bhl ag an bhfarraige ar ar saol.
Tar eis a sheal san iarthar chuamar go Corcaigh, chuig teach solais a bhf ar an m6r- thir- nf raibh turas I mbad riachtanach. Bhi cuan Corcaigh amach romhainn. Bhi mo shaol ansin an suimiuil- baid agus longa ag seoladh insteach go C6bh agus Corcaigh. Chuaigh p1ol6ta 6 bad beag ar bhord na longa m6ra- a threoraigh isteach iad go Ceann Scdbe- cois cladaigh n6 ar ancaire. Ni chuimhin liom aon galai m6ra na tonntracha arda sa chuan. (Is minic a bhi iasc again don dinnear)
Chaith m’fhear ceile dha bhlian an sin nuair a fuair se f6gra go raibh se ag aistriu go Carraig an Tuscair , amach 6 ch6sta Loch Garmain. Bhl tranna deasa th art ar an gcalafort i Rosi air. Bhi se aisiuil d’ar gclann. Bhi said in ann snamh agus sugradh sna dumhaigh gainimhe agus eolas a fhail faoi na h-eanlaith mara agus na heisc.
Chaith m’fhear ceile dha sc6r bt rn ag obair ar na tithe solais, dha cheann I gContae Maigheo- An Carraig Dubh agus Oilean an lolra, dha cheann I gContae na Gaillimhe- Ceann Leama agus lnisoirr, Carraig an Tairbh I gContae Corcaigh, an Tuscar I Loch Garman agus Oilean Reachlainn agus cinn eile thart ar an gC6sta.
Anois nil einne I mbun na h-oibre sin. Ta na tithe solais ansin f6s agus ta said riachtanach do thracht na mbad agus na longa ach is tre teicneolafocht ata said ag feidhmniu.
Is maith an cuimhne ata agam faoin am a chaith me cois farraige. Chaitheamar seal eile intire agus is minic a thugamar turas cois farraige. Is leigheas ear gach galar!